Filosofian tohtori, tutkijatohtori Vuorelma Johanna

108000 €

Ironia kansainvälisessä politiikassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kolmivuotisessa tutkimushankkeessa tarkastellaan ironian ilmentymiä kansainvälisen politiikan kielessä. Hankkeessa ironiaa käsitellään trooppina, joka haastaa vallitsevaa tulkintaa, ottaa siihen kriittistä etäisyyttä ja tarjoaa uudenlaisen tavan tarkastella kohdetta. Hankkeessa on kolme keskeistä tutkimuskysymystä. Miten ironista kieltä käytetään kansainvälisessä politiikassa ja politiikan analyysissa? Mitkä politiikkakysymykset ovat ironisoinnin kohteena kansainvälisissä suhteissa? Millaiset yhteiskunnalliset olosuhteet, kehityskulut tai tapahtumat ruokkivat ironisia tulkintoja? Tutkimushanke koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa keskittyy ironian käyttöön poliittisessa retoriikassa. Tämän osion aineisto koostuu poliittisten päättäjien puheista viidessä eri maassa: Isossa-Britanniassa, Turkissa, Ruotsissa, Unkarissa ja Yhdysvalloissa. Toisen osan aineisto koostuu kansainvälisen politiikan analyyseista. Aineisto kerätään Foreign Affairs -lehdestä 1920-luvulta alkaen. Aineistoa tutkitaan paradigmaattisen narratiivitutkimuksen menetelmällä. Hankkeessa tuotetaan tiedekirja Ironia kansainvälisessä politiikassa sekä kaksi vertaisarvioitua tiedeartikkelia. Hankkeen puitteissa järjestetään kaksi keskustelutilaisuutta sekä yleistajuistetaan hankkeen tutkimusta suurelle yleisölle suunnatuilla julkaisufoorumeilla.