Toimittaja Järvenkylä Nina

45000 €

Irakin nousu terrorin raunioista

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Pystyykö Irak rakentumaan vuosikymmenten terrorin jälkeen? Suomeen on viimeisen kolmen vuoden aikana muodostunut merkittävä irakilaisyhteisö vuoden 2015 turvapaikkailmiön seurauksena. Vielä vuosia monien irakilaisten oleskelustatus Suomessa tulee olemaan epäselvä. Yksi merkittävä syy tähän on tiedon puute. Suomessa viranomaisten ja tutkijayhteisön sekä poliittisen tason tietämys Irakin ajantasaisesta yhteiskunta- ja turvallisuustilanteesta on hyvin kapea, paikoin olematon tai vanhentuneen tiedon ja kuulopuheiden varassa. Hankkeen tavoite on kerätä ajantasaista tietoa Irakin yhteiskunnan toimivuudesta eri tasoilla ja eri konteksteissa, mahdollisimman lähellä sitä elinpiiriä, josta Suomeen tulleet ja asettuneet henkilöt ovat lähteneet. Fokuksessa ovat Suomessa asuvien irakilaisten kertomat yhteiskunnan ja henkilön turvallisuutta epävakauttavat tahot. Tietojen pohjalta syntyy raportteja suomalaisviranomaisten käyttöön ja julkaistavaksi, samoin yksityiskohtaista empiiristä tietoa tieteentekijöiden hyödynnettäväksi. Lisäksi kenttätyön tuloksena julkaistaan kirja työnimellä "Selviytyjät. Irakilaisten nousu Isisin varjosta". Hanke toteutetaan noin kuukauden kenttätyöllä Irakissa, pääosin Bagdadissa, Basrassa ja Mosulissa, joissa haastattelut ja kuvamateriaali kerätään. Kenttätyö kestää noin kuukauden. Sen tekevät hankkeen vetäjä, kuvaaja ja paikallinen avustaja.