Äänisuunnittelija, säveltäjä Tauriainen Jouni

72000 €

Intuitio ja alitajuiset aistikokemukset säveltämisen instrumentteina

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tutkin intuition ja alitajunnan virran käyttämistä osana sävellystyötä sekä nykytanssiteosten äänisuunnittelua. Koen että intuition avulla syntyneet ratkaisut ovat usein mielenkiintoisempia ja raikkaampia kuin loogisen ajatusketjun päätelmät. Miten saisin valjastettua intuition paremmin käyttööni. Intuitio mahdollistaa uusia näkökulmia ja on tärkeässä asemassa sävellystyön prosessissa. Tämän takia sen käyttöä kannattaa harjoitella siten kun se olisi yksi instrumentti muiden joukossa. Toinen aiheeseen liittyvä mielenkiintoni kohde on kuulijan alitajuntaan vaikuttaminen. Miten voin vaikuttaa kuulija kokemukseen siten että hän ei välttämättä itse pysty sitä analysoimaan.Tämän saavuttamiseksi psykoakustiset ilmiöt sekä äänen tilallisuuden manipulointi ovat erittäin mielenkiintoisia työkaluja. Haluan keskittyä taiteessani näihin äänen reuna-alueisiin, jotka usein saattavat jäädä tietoisen havainnoinnin ulkopuolelle. Pidän tätä uutena aluevaltauksena äänisuunnittelun kentällä. Käytännössä tutustun produktioon sopivaan inspiraatiomateriaaliin, yritän parhaani mukaan tyhjentää mieleni, jonka jälkeen teen demomateriaalia mahdollisimman vapaasti vailla painetta lopputuloksesta. Tämä materiaali olisi sävellyksen ja äänisuunnittelun pohja. Lisäksi tutustun psykoakustisiin ilmiöihin ja niiden vaikutusmahdollisuuksiin kussakin produktiossa. Teen tällä metodilla kolme sävellystä/äänisuunnittelua nykytanssiteoksiin, sekä jatkan omaa musiikillista tuotantoani.