Freelance-sellisti, jatko-opiskelija, MuM Sinivalo Iida-Vilhelmiina

8400 €

Instrumentalismista riisutut sävelet – Elektronisesti laajennetun akustisen sellon ilmaisuun ja ohjelmistoon syventyminen, sen esittämiseen tarvittavan tietotaidon kartuttaminen ja luova työ

| Yksivuotinen

Residenssityöskentelyn aikana: 1. Syvennyn elektronisesti laajennettuun sello-ohjelmistoon ja pohdin elektroniikan mahdollisuuksia oman ilmaisuni kehittämisessä. 2. Kehitän taitojani elektroakustisessa ohjelmistossa tarvittavien laitteiden ja tietokoneohjelmien käytössä, sekä äänitystyössä (mm. erilaiset efektilaitteet, syntetisaattorit, Ableton Live, Pro Tools). 3. Hyödyntäen näitä taitoja, luon äänimateriaalia ja sovituksia, joita hyödynnän tulevissa taiteellisissa hankkeissani. 4.Työskentelen myös etäyhteyksien kautta minulle tänä aikana kirjoitettavan, koronakriisiä ja ilmastonmuutosta heijastelevan tilausteoksen parissa, joka saa ensiesityksensä toisessa jatkotutkintokonsertissani syksyllä 2020. Sellon elektroniset mahdollisuudet ovat laajemmin tunnettuja lähinnä klassisen musiikin ulkopuolelle sijoittuvissa musiikin tyylilajeissa, mikä herättää erityisesti nuoren kasvavan sellistisukupolven kiinnostusta aihealuetta kohtaan. Monipuolista live-elektroniikkaa hyödyntävää ohjelmistoa on kuitenkin kirjoitettu sellolle jo vuosikymmenten ajan myös klassisen musiikin kentällä. Tästä huolimatta vain kourallinen maamme muusikoista esittää elektroniikkaa hyödyntävää ohjelmistoa ja sitäkin harvempi osaa itse käyttää tarvittavaa elektroniikkaa. Elektroniikan käyttö ja sitä hyödyntävän ohjelmiston tuntemus ei kuulu perusopintoihin, eikä yleiseen käsitykseen sellonsoiton ihanteista. Tästä seuraa 1. että paljon hienoa musiikkia jää ensiesityksen jälkeen esittämättä ja 2. kasvava elektroniikasta kiinnostunut sellistisukupolvi ei saa riittävästi esimerkkejä tai janoamaansa ohjausta aihealueen parissa. Oman taiteellisen työskentelyni kautta haluan lisätä tietoisuutta elektroniikan mahdollisuuksista sellon ja sellistin ilmaisun laajentajana.