FM, FT Pylsy Mika

124200 €

Inkerin kirjallisuuden historia

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkijatohtorihankkeeni on ensimmäinen Inkerin kirjallisuutta laajasti kartoittava tutkimus. Suomalaisen valtakulttuurin katveeseen ja venäläisen kulttuurin jalkoihin jäänyt Inkeri odottaa perinpohjaista käsittelyään. Tutkitun tiedon puute vaivaa monia Inkeriä koskevia esityksiä. Inkerinsuomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin pureutuvan hankkeeni on määrä korjata tilanne kirjallisuushistorian osalta. Väistämättä tutkimuksessani sivutaan myös laajempia kulttuurihistorian kysymyksiä, esimerkiksi kieleen ja identiteettiin liittyen. Inkerinsuomalaisessa kulttuurissa on kirjallisuus ollut kansanrunouden ja kuoromusiikin ohella se taiteenmuoto, jonka saralla sillä on ollut eniten annettavaa. Kotimaisen kirjallisuuden historiassa se on kuitenkin ulkosuomalaisena kirjallisuudenhaarana jäänyt täysin marginaaliin. Tutkimushankkeeni lopputulema on yleistajuinen tieteellinen monografia Inkerin kirjallisuuden historiasta sen alkuajoista 1800-luvun puolivälistä 2000-luvulle. Siinä luodaan uusia näkökulmia Matti Kurikan ja Aale Tynnin kaltaisiin tunnettuihin inkeriläistaustaisiin kirjailijoihin ja tuodaan päivänvaloon lukuisia unohdettuja nimiä. Keitä olivat nimimerkkien takaa Pietarin suomalaisissa sanomalehdissä runoja ja novelleja julkaisseet miehet ja naiset? Miksi inkerinsuomalaisilla kirjailijoilla oli vaikeuksia saada tekstejään julkaistuksi suomalaisissa kustantamoissa? Millaisia aiheita ja lajityyppejä kahden erilaisen kirjallisen kulttuurin risteyskohdassa suosittiin? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin paneudutaan seikkaperäisesti proosa- ja runoteosten, aikalaiskritiikkien sekä arkisto- ja haastatteluaineistojen avulla. Tutkimukseni tulee rikastuttamaan käsitystämme suomalaisen kirjallisuuden historiasta moniäänisempänä ja ylirajaisempana ilmiönä kuin millaisena se on perinteisesti ymmärretty. Samalla se viitoittaa tietä myös muiden ulkosuomalaisten ja suomensukuisten kansojen kirjallisuuksien tutkimukselle.