Arkkitehti Silfverberg Kari and working group (Ilmastometsitys-kirjatiimi)

15000 €

Ilmastometsitys-tietokirjan laatiminen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Työryhmän tarkoituksena on laatia kantaaottava ajankohtainen tietokirja, jossa käsitellään maapallonlaajuisesti metsien nykytilannetta, metsäkadon ehkäisemisen mahdollisuuksia sekä ilmastometsityksen edellytyksiä, keinoja, mahdollisuuksia ja hyviä esimerkkejä (toteutettuja ja suunnitteilla olevia). Ilmastometsityksen osalta tarkastellaan potentiaalisia metsänkasvatuksen ja puuston lisäämisen kohteita sekä globaalissa etelässä että pohjoisessa. Kirjatyöllä pyritään vaikuttamaan Suomen ilmastonmuutosdebattiin, kansalaistoimintaan ja merkittävien toimijatahojen (ml. valtionhallinto) näkemyksiin ja toimintalinjauksiin.