Grants and residencies

Research and art

YTT Rinne Jarmo and working group (Ilmastokriisin etulinjassa)

325600 €

Ilmastokriisin etulinjassa: Kanssatutkijuus ja taideperustaiset interventiot nuorten ilmastoaktivismissa ja ilmastokansalaisuuden rakentumisessa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Ilmastokriisin etulinjassa: Kanssatutkijuus ja taideperustaiset interventiot nuorten ilmastoaktivismissa ja ilmastokansalaisuuden rakentumisessa -hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan vaikuttamiskampanjoita ilmastokriisistä yhdessä nuorten kanssa ja nuorten ehdoilla. Hankkeen tutkijoiden, taiteilijoiden ja nuorten yhteisenä ponnistuksena syntyy pilottiaikkakunnille paikkasidonnaisia taideteoksia sekä sosiaalisen median alustoille suunnattuja mielipidevaikuttamiskampanjoita, jotka presentoivat nuorten huolia, toiveita ja unelmia ilmastokriisin kohtaamisessa ja ratkaisuissa sen lieventämiseksi. Nuoret ovat kriisitietoisia ilmastonmuutoksesta sekä huolestuneita ilmiöstä, jonka arvaamattomia seurauksia he joutuvat kohtamaan tulevaisuudessa. Ilmastokriisi on paradoksaalisesti ilmiö, jonka kehitykseen nuoret eivät ole itse vaikuttaneet, mutta jonka raskain lasku lankeaa heidän maksettavakseen. Tutkimuksiin viitaten valtaosa nuorista kokee ilmastonmuutoksen tulevaisuuttaan uhkaavana ilmiönä (Nuorisobarometri 2018, Piispa & Myllyniemi 2019). Suuri osa nuorista toisaalta uskoo, että ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on vielä mahdollista (The World Economic Forum’s latest Global Shapers Annual Survey 2017). Hankkeen keskeinen toiminta-ajatus on kuulla nuoria herkällä korvalla ja mahdollistaa heidän osallisuutensa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa asiassa, joka erityisen painokkaasti koskee nuoria ja heidän tulevaisuuttaan. Nuorilähtöinen kanssatutkijuus taideperustaisessa tutkimuksessa tuo esille nuoret yhteiskunnallisina toimijoina sekä vahvistaa osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta sekä näihin liittyvää hyvinvointioppimista. Myös demokratian ja poliittisen osallistumisen näkökulmasta tutkimus tuottaa arvokasta tietoa nuorista osallistujina ja vaikuttajina sekä niistä ongelmakohdista, joita nuoret kokevat omalle osallistumiselleen ja vaikuttamispyrkimyksilleen.