YTK Pulkka Anna and working group

34000 €

Ilmastokansalaisen opas

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Ilmastokansalaisen opas -hankkeessa luodaan verkkoon motivoiva, helposti lähestyttävä, luotettava ja käytännönläheinen opas, joka avaa nykyistä laajemmalle yleisölle kollektiivisen ilmastotoiminnan monipuolista kirjoa. Oppaan tehtävänä on innostaa aiemmin ilmastotoiminnan ulkopuolelle jääneitä mukaan laajentamalla käsityksiä siitä, minkälainen rooli kansalaisilla on mahdollista olla elintärkeässä ilmastonmuutokseen vastaavassa hillintä- ja sopeutumistyössä. Ilmastokansalaisen opas tekee näkyväksi ja legitimoi monipuolisempaa ilmastotoimijuutta tuomalla erilaisten sisältömuotojen avulla esiin lukuisia erilaisia tapoja osallistua proaktiiviseen yhteiskunnalliseen ilmastotoimintaan. Sivu madaltaa kynnystä tulla mukaan sekä yksittäisiin ilmastotoiminnan tapahtumiin että pitkäjänteisempään vaikutustyöhön. Lisäksi sivusto pyrkii hankkeen tavoitteiden kautta myös vahvistamaan ja monipuolistamaan verkostoja ja yhteisöjä, joissa yhteiskunnallinen ilmastotoiminta Suomessa syntyy. Ilmastonmuutostyötä koskevassa julkisessa keskustelussa kansalaiselle on varattu lähinnä yksilön kulutus- ja elämäntapavalintojen kautta määrittyvä osa. Ihmiset on jätetty kohtaamaan ilmastokriisin tuomat haasteet rajatun työkalupakin kanssa yksilöinä, yhteisöjen ja verkostojen sijaan. Mitä pidemmälle ilmastokriisi etenee, sitä selvemmäksi käy, että ilmastokriisin yhteiskunnalle ja siinä eläville ihmisille esittämän haasteen laajuus vaatii siirtymään monipuolisempaan ja yhteisöllisempään ilmastotoimijuuteen.