Valtiotieteen maisteri Kabata Miika

118300 €

Ihmiskone: työn filosofia koneiden ja automaation maailmassa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Yhteiskunnallisessa keskustelussa on viime vuosina noussut usein esiin ajatus työn luonteen radikaalista muutoksesta lähitulevaisuudessa. Julkisuudessa esiintyvät keksinnöt, kuten kuljettajattomat autot tai talojen 3D-tulostaminen, tarjoavat ikkunoita tulevaisuuden teknologioihin, joiden leviäminen muuttaa yhteiskuntiamme monilla tavoilla. Samalla uusiin teknologioihin liitetyt odotukset ovat mielenkiintoisella tavalla ristiriitaisia: yhtäältä uudet koneet, lisääntyvä automaatio, digitalisaatio ja tekoäly sekä robotit herättävät huolta teknologisesta työttömyydestä ja toimeentulon menettämisestä, toisaalta ne antavat toivoa paremmasta elämästä ja lisääntyneestä vapaa-ajasta. Tutkimuksessa tarkastellaan työn muutosta ja koneiden ja automaation vaikutusta työn luonteeseen hyödyntäen kriittisesti filosofisia ajatuskokeita ja yhteiskuntatieteellisiä teorioita sekä malleja. Tutkimuksessa kehiteltävän käsiteellisen viitekehyksen avulla eritellään koneiden ja automaation käyttöönoton ristiriitaisia vaikutuksia eri ihmisryhmien asemaan yhteiskunnassa. Samalla tarkastellaan ihmistyön erityisluonnetta ja kapitalismin rajoja hyödyntäen filosofisia ajatuskokeita. Tutkimus osallistuu työn tulevaisuutta koskevaan keskusteluun puolustaen pyrkimystä palauttaa ihmisten kollektiivisesta hallinnasta karanneet yhteiskunnalliset prosessit takaisin heidän tietoiseen hallintaansa ja tarjoaa argumentatiivisia välineitä puolustaa ihmisten oikeutta mielekkääseen työhön ja runsaaseen vapaa-aikaan.