Grants and residencies

Research and art

FT, dosentti, professori Tuominen Miira and working group (Ihmisen kumppanit ja naapurit)

527800 €

Ihmisen naapurit ja kumppanit: Muunlajisten eläinten luonne ja asema antiikin ja keskiajan filosofiassa, kirjallisuudessa ja kulttuuriperinteessä

Nelivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Muunlajisten eläinten moraalinen asema on ollut filosofisessa keskustelussa kasvavan kiinnostuksen kohteena neljän viimeisen vuosikymmenen aikana. Nykytutkimuksessa kuitenkin aiheen historiallista käsittelyä vähätellään sen puutteellisen tuntemuksen vuoksi. Hankkemme tieteellisenä päätavoitteena on korjata tämä puute kansainvälisen yhteismonografian ja suomenkielisen tietokirjan keinoin. Lisäksi hankkeen tieteellisenä tuloksena on klassikkosuomennos (Porfyrioksen elävien vahingoittamista vastaan laajalla johdantoesseellä). Hankeen taiteellisena tavoitteena on hankkeemme tuloksista inspiraationsa ammentava näyttely, jossa taiteilija luo oman tulkintansa ihmisen ja eläimen välisestä suhteesta. Toisaalta taiteilijajäsenemme myös kuvittaa tutkimuksemme tuloksia ja kirjoittaa koko prosessista taiteellisen, julkiseen muotoon muokattavan päiväkirjan.