MLitt, kirjailija Marjamäki Raisa

1750 €

Ihmeellistä käyttäytymistä: mekaanisen matkakirjoituskoneen kanssa Pohjanmeren rannikolle

Matkustan mekaanisen kirjoituskoneen kanssa Skotlannin St Andrewsiin, jossa opiskelin, kirjoitin ja yritin ymmärtää kieltä ja ympäristöä vuosina 2012—2013. Tarkoitukseni on viimeistellä Ihmeellistä käyttäytymistä -runokokoelman käsikirjoitus sekä toteuttaa kirjoituskoneella kirjan taitto ja ulkoasu. Kirjasta tulee faksimile. Ihmeellistä käyttäytymistä tutkii kielen ja paikan suhdetta. Sen taustalla vaikuttaa syvä kiinnostus paikallistumisen mahdollisuuksiin kulttuurimme ympäristösuhteen tervehdyttämisessä, ja toisaalta yhä laajeneva oivallus juurettomuuden kokonaisvaltaisuudesta. Se, miten koemme fyysisen ympäristön, riippuu syvästi siitä, miten sidottuja olemme siihen, ja meidän on kulttuurisesti päästävä irti näistä rajattomuuden illuusioista, joita kyseenalaistamaton matkustaminen osaltaan voimistaa. Koska radikaalit juurtumispyrkimykset ovat kohdallani osoittautuneet lyhytjänteisiksi, pyrin toisteiseksi työskentelyssäni pitämään mahdollisimman tiiviisti rinnakkain sekä ilmastonmuutoksen todellisuuden ja ympäristönöyrän suhtautumistavan, että kulttuuriset ja psyykkiset ehdollistuneisuutemme. Siksi haluan viimeistellä kirjani Skotlannissa. Haluan tarkkailla miltä siellä heränneet kieleen ja paikallisuuteen liittyvät ajatukseni nyt tuntuvat, erinäisten epäonnistuneiden paikallistumispyrkimysten jälkeen. Haluan altistaa käsikirjoitukseni hyvin konkreettisesti sille, miten "paikka on sama mutta planeetat toisin / monikko on noussut esiin".