Grants and residencies

Research and art

LT, keuhkosairauksien ja allergologian EL Hollmen Maria and working group (Huokaus)

39800 €

Hyvä, syvä hengitys – Kehollisuus, kehotyöskentely ja hengitystekniikoiden harjoittaminen tanssin avulla hengenahdistusoireiden hallinnassa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Hengenahdistus on kokonaisvaltainen tunne, joka aiheuttaa potilaassa voimakkaita fyysisiä ja psyykkisiä kokemuksia. Taustasyyn hoitaminen usein auttaa, mutta aina taustalta ei löydy somaattista tai hoidettavissa olevaa syytä. Erityisen hankalia ovat tilanteet joissa oireilu on invalidisoivaa ja pitkittyy, kuten sisäilmaoireiluun tyypillisesti liittyy. Tällöin helposti ajatellaan että oire on ‘korvien välissä’ ja kliinisen lääketieteen keinot loppuvat. Näille potilaille ei ole tarjolla mitään konkreettista apua. He jäävät oireensa kanssa yksin ja heitä on paljon. Lääketieteen tutkimuksessa ei juuri ole sijaa ‘out of the box’ tyyppiselle ajattelulle. Ihmistä ei nähdä psykofyysisenä kokonaisuutena, vaan yksittäisen sairauden kautta. Hankalien oireiden hallintaan tarvitaan kipeästi työkaluja, mutta tällä hetkellä tutkimus oireiden lievittämisestä on lähes olematonta. Tanssitaiteilija-koreografi Hanna Brotheruksen työpajojen teemana on hengitys. Ne on suunnattu kaikenikäisille hengitysvaikeuksista kärsiville ja niissä lähestytään oireiden kokemista ja niihin liittyviä tuntemuksia ja ajatuksia tanssin, kehollisuuden, erilaisten liikeharjoitteiden, sekä kosketuksen kautta. Työpajat tarjoavat uudenlaisen lääkkeettömän näkökulman ja mahdollisuuden hoitoon. Hyvä hoito perustuu aina tutkimukseen. Tämän poikkitieteellisen tutkimuksen tavoitteena on luoda työkalu, jonka avulla hengenahdistuksesta kärsivä henkilö voi hallita hengenahdistustaan ja pysyä toimintakykyisenä ja kuntoutua.