Kuvataiteen maisteri Lampenius Heidi

6000 €

Hyönteiskatoa käsittelevän teoskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

Toteutan teoskokonaisuuden, joka käsittelee hyönteiskatoa. Laajemmassa perspektiivissä teos kertoo yhdessä elosta, symbioosista; olemme kaikki osa kokonaisuutta ja kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.