Teatteritaiteen maisteri Pulkkinen Eero and working group (Hunajanjyvä)

141600 €

Hunajanjyvä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Hunajanjyvä on taiteilijalähtöinen kuratoriaalinen kokonaisuus, alusta ja taidetapahtuma, joka järjestää näyttelyitä, tapahtumia ja projekteja eri paikkakunnilla, kaupungeissa ja kylissä raivaten tilaa herkkämielisille rakennelmille instituutioiden latistuksen alta. Mielessä siintää myös vaihtoehtoisten massiivisten systeemien rakentaminen, mille ei toistaiseksi ole ollut rahkeita. Rikas mielikuvitus ja uupumattomat ponnistelut ovat kuitenkin tuottaneet tulosta ja uuvuttava kulttuurityömatka Marsiin on edessämme, halusimmepa sinne tai emme. Hunajanjyvä pohtii yhteiskunnallisia kysymyksiä esimerkiksi taiteen tiloista ja resursseista, vallankumouksellisuudesta, taiteellisesta epäonnistumisesta ja institutionaalisuudesta käyttämällä esityksellisiä, audiovisuaalisia ja kerronnallisia keinoja. Se pohjaa monitaiteelliselle työryhmätyöskentelylle, jonka tavoittena on asioiden törmäyttäminen, yhdessä kuvittelu, yllättävyys ja queer-taiteen edellytysten sekä yhteistyön ja -ymmärryksen edistäminen. Työryhmä toteuttaa monitaiteellisia jaettuja prosesseja ja projekteja usealla eri paikkakunnalla Suomessa ja ulkomailla sekä kehittää työryhmätyöskentelylle perustuvaa kestävämpää työskentelytapaa. Hunajanjyvä keskittyy työryhmän sisäisiin työskentelytapoihin, niiden kompleksisuuteen, purkutyöhön ja erilaisten säännöstöjen rakentamiseen. Myöhemmässä vaiheessa työn kestävyyttä tarkastellaan mm. esityksellisessä Kiista Live -teoksessa, joka käsittelee konfliktin kohtaamista ja riitelyn uudelleen opettelemista. Kiista Live on jatkoa Hunajanjyvän tämän hetkiselle kuratoriaaliselle työskentelylle, joka käsittelee taiteen ja kulttuurin tekijöiden liittoutumista ja kriisejä seuraavaa yhteisön uudelleen rakentamista.