Tutkija Harjuniemi Timo

77000 €

Huippua vai huttua? Talouden asiantuntijoiden käsitykset suomalaisesta talouspoliittisesta keskustelusta

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hankkeessa tutkitaan näkyvimpien suomalaisten talousasiantuntijoiden käsityksiä suomalaisesta talouspoliittisesta keskustelusta. Hanke kysyy, miten julkisuudessa näkyvästi toimivat talouden asiantuntijat arvioivat suomalaisen talouspoliittisen keskustelun tasoa ja omaa rooliaan julkisina vallankäyttäjinä. Onko talouspolitiikasta käytävä keskustelu riittävän monimuotoista? Entä millä tavoin sosiaalisen median nousu on vaikuttanut taloudesta käytävään julkiseen keskusteluun ja esimerkiksi talouden asiantuntijoiden, toimittajien ja yleisön välisiin suhteisiin? Hankkeen tutkimusmenetelminä käytetään näkyville suomalaisille talousasiantuntijoille tehtävää kyselyä sekä teemahaastatteluja, joilla selvitetään yksityiskohtaisemmin talousasiantuntijoiden näkemyksiä. Talouden asiantuntijat käyttävät yhteiskunnallista valtaa - niin politiikan käytännön asiantuntijoina ja tekijöinä kuin julkisina keskustelijoinakin. Talousasiantuntijoista on tullut merkittäviä julkisia intellektuelleja, ja kriitikot puhuvat jopa ekonomistien ja muiden talouden asiantuntijoiden ylivallasta. Tässä tutkimuksessa kysytään näiltä talousasiantuntijoilta, miten he arvioivat julkista talouskeskustelua, sen ongelmakohtia ja omaa rooliaan talousjulkisuudessa.