Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry

18400 €

Hiljaisuus-yhteisön ja taideorganisaation kehittäminen, kestävien ja ekologisten toimintamallien jalkauttaminen ja yhteisön hyvinvoinnin kasvattaminen keskustelun, työskentelyn ja kuuntelun kautta.

Hiljaisuus ry on taiteellista työtä tukeva yhdistys, taideorganisaatio ja monen taiteen ammattilaisen työpaikka. Olemme kiinnostuneita kehittämään uudenlaisia toimintamalleja, uutta organisaatioajattelua ja kestäviä sekä hyvintointia edistäviä toimintamalleja. Jokaisella taiteilijalla, suunnittelijalla, tuottajalla ja muulla taiteen ammattilaisella Hiljaisuus-yhteisössä on valtavasti koulutukseen ja kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta, jota haluamme hyödyntää kehittämistyössä. Koemme tärkeäksi residenssityöskentelyn mahdollistaman vetäytymisen arjesta ja keskittymisen kuuntelevaan, keskustelemaan ja työskentelemään yhdessä kehittääksemme Hiljaisuus-yhteisöstä arvojamme ja odotuksiamme vastaavan taiteellista työskentelyä mahdollistavan toimijan. Haluamme luoda uudenlaista organisaatioajattelua, joka ottaa huomioon taiteellisen ajattelun ja toimintatavoissa ja organisaation rakenteissa. Haluamme osaltamme olla kehittämässä ajatusta alustamuotoisesta toimijuudesta taidekentällä. Lisäksi haluamme etsiä kestäviä ja ekologiasia toimintatapoja, jotka voisi jalkautua taideorganisaation arkeen.