Grants and residencies

Other cultural work

Sosionomi Hannula Asta

15000 €

Hiljaiset paikat

Muu kulttuurityö | Yksivuotinen

Hiljaiset paikat on yhteiskunnallinen ja kulttuurinen hanke, jonka toiminta rakentuu vapaa-ajan palvelujen äänimaiseman arvioita tuottavan yhteisöllisen palvelun kehittämiselle sekä tiedon jakamiseen melun vaikutuksista hyvinvointiimme. Hanke tekee vaikuttamistyötä tuottamalla uudenlaisia interaktiivisia toimintoja ja palveluita, jotka pohjaavat tutkittuun tietoon melun vaikutuksista. Toiminta osallistaa meidät kaikki kaupunkikulttuurin kehittämiseen, jossa tavoitteena on hiljaisuuden lisääminen vapaa-ajan ääniympäristöissä: kahviloissa, baareissa, kaupoissa ja ihmisten omassa arjessa. Hiljaiset paikat -hankkeen toiminnassa kaupunkikulttuurin kehittäminen ja hyvinvoinnin lisääminen nivoutuvat saumattomasti yhteen. Hanke tarjoaa kulttuuriosallisuuden kokemuksia aivan uudenlaisessa kontekstissa, kun se herättelee ihmiset pohtimaan vapaa-ajan paikkojen ääniympäristöjä ja vallitsevaa taustamusiikin käyttökulttuuria sekä tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa näihin. Toiminnan tavoitteena on lisätä ihmisen kykyä tulla tietoiseksi ääniympäristöstä ja oppia analysoimaan sitä. Tarkoitus on saada aikaan yhteistä keskustelua aiheesta ja käynnistää myönteinen tapahtumien ketju, jossa ihmiset inspiroituvat hiljaisuuden mahdollisuuksista. Tiedon lisääntyessä he alkavat vaalia hiljaisuutta yleisesti ja hiljaisempia vaihtoehtoja vapaa-ajanvietossaan. Sen myötä yhä useammat palveluntarjoajat lähtevät vastaamaan tähän tarpeeseen. Hankkeen kohteena olemme me kaikki ja siinä on vahvasti ennaltaehkäisevä ote. Toiminta pyrkii jakamaan tietoa sellaisille, jotka eivät ole kiinnittäneet sen suurempaa huomiota arkiympäristönsä meluisuuteen sekä tarjoamaan uudenlaisia osallistumisen mahdollisuuksia niille, joilla se on esimerkiksi vamman tai muun erityisyyden takia estynyt. Esteettömyys, osallisuuden vahvistaminen ja yhdenvertaisuus ovat siten Hiljaiset paikat -hankkeen merkittäviä teemoja. Hankkeen muita arvoja ovat yhteisöllisyys, uutuus, ennakkoluulottomuus, tarkoituksenmukaisuus, moninaisuu