Äänisuunnittelija, muusikko Rehn Nicolas

8400 €

Heta Keskinarkauksen ‘Liian ohutta ilmaa’ albumin sävellys, sanoitus, sovitus, äänitys ja musiikillinen tuotanto, sekä pehmeämpien työtapojen harjoittelu

| Yksivuotinen

Kotiresidenssijakson aikana sävellämme, sovitamme, äänitämme ja tuotamme Heta Keskinarkauksen sooloalbumin materiaalia, yhdessä puolisoni muusikko Heta Keskinarkauksen kanssa. Materiaali on suomenkielistä Pop-musiikkia. Musiikillisen sisällön tuottamisessa on olennaista työskentelyn lempeä ja kuulosteleva luonne. Sävellysprosessia pyrimme äänittämään ensimmäisiä kokeiluja myöten, mahdollistaaksemme intuitiivisen ja "ei-valmiin" ilmaisun läsnäolon äänitetyssä materiaalissa ja lopputuloksessa. Koen että "virheet" ja "vahingot" ovat kaikkein kiinnostavinta sisältöä, sekä inspiroivia lähtökohtia tekemiselle. Olen kasvanut pop-musiikin kanssa, se resonoi ja vaikuttaa syvästi minuun. Kamppailen kuitenkin jatkuvasti sen kaupallisen luonteen kanssa. Koneensäätiön kotiresidenssi apuraha mahdollistaisi Pop-musiikin lähestymistä eri näkökulmasta ja ilman kaupallista päämäärää. Voiko Pop olla ei-kaupallista ja silti olla Pop? Pop-musiikin muoto pyrkii rajaamaan ja kiteyttämään ilmaistavan asian hyvin rajattuun ja tunnistettavaan aikaan ja tilaan. Haluan haastaa tätä muotoa, silti menettämättä jotain popille ominaista ja tunnistettavaa laatua. Globaalit kriisit, korona pandemia sekä ekologinen kriisi, pakottaa ihmiset pysähtymään. Uskomme että se muokkaa kulttuuria ja luo tarvetta uudenlaiselle populaari kulttuurille, ja pop-musiikille, joka operoi hitaammin ja ekologisesti ja henkisesti kestävämmin. Keskinarkauksen tekstit käsittelevät pysähtymisen tarvetta, unettomuutta, hiljaisuuden sietämistä ja kyllästymistä omiin ajatuksiin, sekä näistä kumpuavaa kommunikaation ja kohtaamisen vaikeutta.