Tutkijatohtori Salo Sanna

112400 €

Hajallaan ja eksyksissä? Keskustaoikeistolaisten puolueiden strategiat oikeistopopulismin haasteeseen Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa

Kolmivuotinen

Tämä tutkimushanke analysoi länsieurooppalaisten keskustaoikeistolaisten puolueiden strategioita oikeistopopulismin nousuun viime vuosikymmenellä, 2012–2022. Erityistä huomiota kiinnitetään puolueiden sisäisiin jakolinjoihin. Hankkeessa kysytään, millaiset puolueiden sisäiset kamppailut ovat edeltäneet strategisia valintoja, joilla keskustaoikeisto on pyrkinyt vastaamaan oikeistopopulismin asettamaan haasteeseen. Hankkeessa keskustaoikeiston strategioita tarkastellaan kolmen tapaustutkimuksen kautta: Suomen Kokoomus, Ruotsin Maltillinen Kokoomus (Moderaterna, M) ja Saksan Kristillisdemokraatit (CDU/CSU). Kaikissa kolmessa maassa oikeistopopulismin nousu merkittäväksi poliittiseksi voimaksi on edellyttänyt keskustaoikeistolaisilta puolueilta sisäistä pohdintaa ulkoisista strategioista. Siinä missä sosiaalidemokraattisten puolueiden kannatuskriisiä on tutkittu runsaasti, keskustaoikeiston hiipivä kriisi on jäänyt vähemmälle huomiolle. Kuitenkin juuri keskustaoikeistolaisissa puolueissa piilevä radikalisoitumisen mahdollisuus on erityisen kohtalokasta demokratian kannalta. Vastoin puoluetutkimuksen valtavirtaa, joka on keskittynyt pääasiassa äänestäjien ja puolueiden välisiin suhteisiin mikrotasolla ja suuriin rakenteellisiin muutoksiin makrotasolla, tämä tutkimus tarkastelee poliittisen järjestelmän välitasoa, puolueita organisaatioina. Institutionalismin viitekehyksen kautta hankkeessa tutkitaan puolueiden sisäisten toimijoiden ristiriitoja ja vaikutusmahdollisuuksia suhteessa strategisiin valintoihin. Tutkimus tarkastelee näin myös puolueiden sisäisen demokratian toteutumista. Aineistona tutkimuksessa käytetään yhtäältä tekstilähteitä, kuten sanomalehtiä ja puolueen viestintää: puheita, tiedotteita ja uutiskirjeitä. Toiseksi hankkeessa haastatellaan puoluetoimijoita kaikissa kolmessa tapaustutkimusmaassa. Ainestoa analysoidaan systemaattisesti vertaillen, ja process tracing-menetelmän työkaluja hyödyntäen.