Kuvajournalisti Nguyen Kim-Linda

45000 €

Haiphongista Helsinkiin

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tavoitteena on kirjoittaa ja valokuvata biografinen ruokakirja, joka dokumentoi Vietnamista Suomeen pakolaisena saapuneen äitini elämäntarinan ja keskeisimmät vietnamilaisen keittiön reseptit. Kirja on visuaalinen teos, joka tekstin ja kuvakerronnan keinoin muodostaa teoskokonaisuuden, jossa vietnamilaiset reseptit nivoutuvat yhteen äitini elämänvaiheisiin alkaen lapsuus- ja nuoruusvuosista sodanaikaisessa Vietnamissa, kulkien läpi pakolaisleirillä Hongkongissa vietettyjen vuosien ja päättyen hänen nykyelämäänsä Suomessa. Teos eroaa perinteisestä ruokakirjaformaatista sekä sisällöllisesti että ulkoasullisesti. Teoksen visuaalinen ilme hakee inspiraatiota muistiinpanovihkoista, leikekirjoista ja perhealbumeista sekä lastenkirjoista tutuista kolmiulotteisista elementeistä. Teos muodostaa visuaalisesti näyttävän kokonaisuuden, jossa yhdistyy monta näkökulmaa - historiallinen tarinankerronta, henkilötarina, ruokakulttuurin esittely, historialliset arkistovalokuvat ja sanomalehtileikkeet, perhealbumikuvat, kuvat autenttisista tilanteista vietnamilaisissa katukeittiöissä sekä kuvat reseptien valmistusprosessista ja valmiista ruoka-annoksista. Teos koostuu useista erillisistä osista, jotka rakentuvat eri teemojen ympärille, mutta muodostavat yhdessä eheän kokonaisuuden.