Taiteen maisteri Lepistö Iisa

71500 €

Graniitin parissa työskentely veiston, tutkimuksen sekä kirjallisen ilmaisun keinoin

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

“Look for the stranger in granite” minulle sanottiin ja sukelsin sisään. Kaupungin kivilajeja esittelevä vanhus nostaa maasta lohkareen ja nuolaisee sen pintaa, osaa suolan ja kerrostumien perusteella kertoa mistä se on peräisin. Olin luullut, että kiveen pääsisi sisään ainoastaan veistämällä, joten painan uteliaana kieleni graniitin karheaa nahkaa vasten ja nuolen sen pintaa, kunnes kieleni on kuiva. Graniitti on maailman yleisin kivilaji ja se kuuluu magmakiviin eli jähmettyneisiin lajeihin. Sen rakenne muodostuu hitaasti jäähtyvissä magmapesäkkeissä maan kuoressa ja siten jähmeän prosessin seurauksena mineraalien järjestyminen on nähtävissä sen pinnasta paljaalla silmällä. Tämän kaltaisten luetteloiden tekeminen saa meidät itsevarmoiksi suhteessa tarinoihimme yhteyksistä materiaan ympärillämme. Suussani maistuu metalli, kun kivi liukenee olomuotoon neste. Veiston akti pitää sisällään jotain ontologisesti mahdotonta; tarpeen päästä sisään materiaan joka ei halua minulta mitään. Sen toisto kuitenkin muodostaa käsitykseni ruumiillisuudesta ja määrittää rajat eri massojen tiheyksien välille, tunkeutuu alueelle, jonka luulin kuuluvan ainoastaan yksityisen piiriin. Väitän, että veistämisessä on pohjimmiltaan kyse halusta liikkeeseen – verbistä, joka tapahtuessaan häivyttää jotain minuudesta. Haen työskentelyapurahaa graniitin työstämiseen veiston, taiteellisen tutkimuksen sekä kirjoittamisen keinoin. Tarkastelen työssäni kriittisestä näkökulmasta kivimaterian louhintaa ilmiönä, suomalaisen graniitin alkuperää ja kulttuurihistoriaa sekä kiven kaivertamisen katoavaa käsityöperinnettä. Olen yrittänyt hyväksyä ulkopuolelle jäämisen tunteen suhteessa kiveen, haastaen uusmaterialistisia ja posthumanistisia pyrkimyksiä, joista käsin usein kerrotaan tarinaa yhteydestä tekijän ja veistomaterian välillä. Onko sellaista vai tuottaako se vain uudenlaista toiseuttamisen tapaa? Apurahakauden työ tiivistyy julkaisuun taiteellisesta tutkimuksesta sekä näyttelyyn.