Kirjailija Viljanen Taneli

72000 €

Glitterneste-lajihybriditeoksen kirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Glitterneste on essee-runo-fiktiota, radikaali lajihybridi, kokeellista kirjoitusta ja ajattelua. Se on uudenlaisen queer- ja transfeministisen ajattelun mahdollisuuksien etsimistä ja kartoittamista uudenlaisen taiteellisen muodon kautta. Teos hyödyntää monia erilaisia tekstuaalisia aineksia, ilmaisumuotoja, tyylikeinoja ja tyylilajeja. Se on vuoroin, päällekkäin ja lomittain omakohtainen, teoreettinen, genrepastisseja hyödyntävän fiktiivinen, runomaisen tiheämerkityksinen ja kielimaterialistinen, lyyrinen, absurdin koominen, hyperbolisen satiirinen. Sen teksti on moniäänistä ja leikkisää; se hyödyntää teoreettista tiedontuotantoa ”teoriafiktiivisellä”, väitelauseita ja vakaita kannanottoja välttelevällä tavalla; se hyödyntää omakohtaisuutta rakentamatta mitään koherenttia minuutta tai identiteettipositiota. Tietyissä jaksoissa teoksen monilajisuus laajenee myös monikielisyydeksi. Kieli ei ole yksi, teksti ei ole yksi, minuus ei ole yksi. Teos on eetokseltaan queer- ja transfeministinen. Sitä läpäisevät tietyt teemat ja ajattelun virtaukset, jotka valottuvat teoksen eri osissa eri suunnista, erilaisilla kielillä ja eri tavoin: erilaisten rajojen huokoisuus ja huojuttaminen, identiteettien häilyvyys ja liukuvuus, sukupuolen moninaisuus, antiessentialismi ja antinationalismi, utopia ajattelun horisonttina, vapaus kysymyksenä ja mahdollisuutena, taiteen roolit ja mahdollisuudet. Teos on kiinnostunut uudenlaisten halujen rakentamisesta, pakenemisen liikkeestä. Teos rakentuu erilaisista ja eri laajuisista tekstijaksoista, joista rakentuu sarjallinen kokonaissommitelma; tekstin erilaiset tyylikeinot ja teemat liukuvat osasta toiseen tekstin pinnalle ja sitten taas taka-alalle, vain puolittain näkyviin; lopputulos on, toivoakseni, prismaattinen ja kerrostunut, mutta samalla nopealiikkeinen ja keveä, lukemaan ja uudelleen lukemaan kutsuva.