Filosofian maisteri Hukka Viljami and working group

30300 €

Georges Bataillen “L’expérience intérieure” -teoksen suomentaminen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Haemme apurahaa Georges Bataillen teoksen "L'expérience intérieure" suomentamiseen. Olemme tehneet alustavan kustannussopimuksen Gaudeamuksen kanssa ja haemme apurahaa suomennostyöhön ja suomennoksen julkaisemisesta koituviin tekijänoikeuskuluihin. Bataille on äärimmäisen kiintoisa, monipuolinen ja poikkitieteellinen ajattelija ja kirjoittaja, jonka teorioilla on ollut ranskalaisen filosofian kentän lisäksi valtaisa vaikutus myös taiteiden, kirjallisuustieteen ja taiteentutkimuksen saralla. Bataillea voisi kuvailla transgression ja äärimmäisyyksien ajattelijaksi. Vuonna 1943 julkaistu "L'expérience intérieure" on yksi Bataillen pääteoksista, ja siinä esiintyvät useat Bataillen koko tuotantoa lävistävät teemat, kuten ei-tieto, kommunikaatio, uhraus, nauru, ja mystiikka. Kyseessä on myös kokeellisen ajattelun merkkiteos, joka yhdistelee sujuvasti teoreettisia ja kaunokirjallisia tekstilajeja. Teos keskustelee sekä länsimaisen filosofian (Hegel, Nietzsche, Kierkegaard) että uskonnollisen mystiikan tradition kanssa. Suomessa Bataillen tuntemus on tähän asti ollut hyvin vähäistä: tähän mennessä Suomessa on tiettävästi julkaistu vasta kolme Bataillea käsittelevää väitöskirjatutkimusta. Bataillen teoksien heikolla suomenkielisellä saatavuudella on varmasti ollut tässä osansa. Suomennoksemme tarpeellisuutta puoltaa teoksen avainasema Bataillen tuotannossa, ja siksi teos on myös oivallinen johdatus Bataillen ajatteluun.