Filosofian maisteri Volanen Jarkko

58900 €

FSB:n tekaistuja syytteitä, seksuaalipakolaisuutta ja ihmisoikeusaktivistien valtionrajat ylittävää yhteistyötä ja avunantoa kuvaavan Vainovalkea-romaanikäsikirjoituksen taustoitus ja kirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tarkastelen romaanissa ihmiskohtaloita, jotka tapahtuvat aikana, jona sekä venäläinen että suomalainen lainsäädäntö, seksuaalipolitiikka ja asenteet ovat läpikäyneet nopeita muutoksia. Vaikka suomalaisen yhteiskunnan asenneilmapiirissä seksuaalinen monimuotoisuus tuntuu olevan leimallinen piirre, on naapurivaltiossamme tilanne päinvastainen. Missä määrin muutokset yhteiskunnassa ja ihmisten asenteissa ovat toisiaan tuottavia tai missä määrin asennemuutokset avaavat tietä yhteiskunnalliselle muutokselle, voidaan vastata tässä hahmottelemani romaanikäsikirjoituksen avulla. Vainovalkea on ajankohtainen, kahdessa tarinalinjassa vyöryvä kriittinen kertomus nykypäivän Suomesta ja Venäjästä, propagandakoneiston mahdista ja venäläisen turvallisuuspalvelun mielivaltaisuudesta, sen tekaistuista syytteistä. Se on inhimillinen tarina paitsi ihmisvainon uhreista, sepitteellisestä identiteetistä ja maastapaosta, myös avunannosta, naisten välisestä avioliitosta ja vastahankaisista, hitaasti muuttuvista asenteista. Idea kolmanteen romaaniini syntyi sekä yhteiskunnallisista että henkilökohtaisista syistä: Olen huolestuneena seurannut Venäjän ihmisoikeuksia polkevaa politiikkaa, Suomeenkin levinneen, uudenlaisen konservatismin nousua sekä federaation alueella toimivien ihmisoikeusjärjestöjen alasajoa. Yhteiskunnat eivät elä tyhjiössä. Siksi on ensisijaisen tärkeää muistuttaa, ettei Suomen hyvä ihmisoikeustilanne ole itsestäänselvyys.