Grants and residencies

Research and art

Kuvataiteen tohtori Niskanen Pekka and working group (Itämeri ja saharawit)

140450 €

Fosforin vaikutus saharawien pakolaisuuteen, Länsi-Saharaan ja Itämereen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Keräämme ja analysoimme aineistoja sekä tutkimustietoa, jotka liittyvät fosfaattiin, saharawien pakolaisuuteen, Itämeren tilaan ja ruoan viljelyyn. Tuotamme uutta tietoa, näkemystä ja metodologiaa taiteen ja taiteellisen tutkimuksen avulla. Projekti käsittelee Algerian lounaiskulmassa asuvien saharawipakolaisten ja fosforin keskeisiä ongelmia. Suuri osa saharaweista on joutunut pakolaisiksi kotimaansa Länsi-Saharan fosfaattikaivosten vuoksi lähes asuinkelvottomaan ympäristöön Algerian Saharaan. Marokko on ottanut haltuunsa saharawien kotimaan ja niillä sijaitsevat fosfaattiesiintymät. Marokon kaivoksista louhittua fosfaattia käytetään peltojen lannoittamiseen ja se päätyy lopulta rehevöittämään myös Itämerta. Projektissa taiteelliseen tutkimukseen liittyvä ote on keskeinen. Nykytaiteen käytännöt ja toimintatavat auttavat ymmärtämään toisenlaisesta näkökulmasta saharawien kokemaa epäoikeudenmukaisuutta. Taide tuottaa tekoprosessin aikana menetelmän lähestyä aihetta, mutta käytämme myös tieteen vakiintuneita käsitteitä ja menetelmiä kuten foucaultlaista diskurssin käsitettä ja narratologiaa. Olemme aloittaneet Sleiman Labatin Koneen Säätiön Lauttasaaren kartanon residenssijakson aikana yhteistyön Suomen Ranskan instituutin, Baltic Sea Action Groupin, Bioart Societyn, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston Tvärminnen tutkimusyksikön kanssa. Projektiin tulee sisältymään videoinstallaatio, elokuva, yhteisötaideteos Nomaditeltta ja vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita.