Äänisuunnittelija, Foley-artisti, yrittäjä Kossi Heikki

36000 €

Foley-taiteen (=käsityönä tapahtuva äänen tuottaminen elokuvassa) orgaanisen olemuksen laajentaminen äänikerrontaan elokuvassa, näyttämötaiteessa ja sävellystaiteessa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Pyrkimykseni on päivittää taiteellista ilmaisuani elokuvan alalla ja laajentaa hallitsemiani ääni-ilmaisullisia keinoja muihin taiteen muotoihin kuten kokeilevaan säveltaiteeseen ja esittävään taiteeseen. Työni foley-artistina on kiivastempoista, aikataulusta toiseen siirtymistä ja samalla pienen studion omistajana yrittäjän velvoitteista vastuussa olemista. Taiteellinen uudistuminen ja kokeellinen toiminta on näissä olosuhteissa haastavaa. Olen viime vuosina ollut mukana elokuvasta poikkeavissa projekteissa kuten yhteistyössä säveltäjä Sami Klemolan ja Avanti-orkesterin kanssa ja Sakari Männistön Ghost town -projektissa, jossa olen käyttänyt kykyjäni tarinankertojana ja tuottanut ääntä foley-taiteen keinoin.