Professori, filosofia, Tampereen yliopisto Laitinen Arto and working group (Filosofian valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto)

100000 €

Filosofian valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Filosofian valtakunnallinen tohtorikoulutusverkostoon kuuluvat kaikki yliopistot, joissa on mahdollista tehdä filosofian jatkotutkintoja; koordinoijana toimii tällä hetkellä Tampereen yliopisto. Verkosto järjestää vuosittain konferenssin, jossa väitöskirjatutkijoiden työtä kommentoivat varttuneemmat tutkijat eri yliopistoista. Lisäksi verkosto jakaa matka-apurahoja kansainvälisiin konferensseihin. Filosofian valtakunnallinen tohtorikoulutusverkosto hakee jatkorahoitusta neljäksi vuodeksi 2020–2023.