Kirjailija Purokuru Pontus

26400 €

Filosofian tekeminen romaanin, esseen ja teoriafiktion keinoin

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Hankkeen tavoitteena on luoda vuoden 2019 aikana kaksi filosofista kirjallista teosta, jotka julkaistaan vuosina 2020-2021. Lisäksi työstän kolmatta, pitkäaikaisempaa projektia. 1) Esseeromaani jonottamisesta, kulttuurieroista ja vapaasta tahdosta. Kirjoitan romaania työnimellä "Jonotus". Kirja tapahtuu yhden iltapäivän aikana ja kertoo jonottamisesta Itä-Aasian symboliksi rakennettuun Oriental Pearl Tower -torniin Kiinan kansallispäivänä. Turistikäynniltä vaikuttanut nähtävyys osoittautuu labyrintiksi, jossa jokaisen jonon takaa paljastuu uusi jono. Jonottaminen avautuu vertauskuvaksi nykyistä kokemusta luonnehtiville ilmiöille koulutuksesta ja tietotyöstä kilpailuun ja niin kutsuttuihin kulttuurien välisiin konflikteihin. 2) Esseeteos Julma-Henristä ja filosofiasta. "Julma-Henri ja filosofia" käy läpi filosofian, politiikan ja talouden perusongelmia räppäri Julma-Henrin tuotannon kautta. Henri on julkaissut yhteiskuntakriittistä musiikkia vuodesta 2007 alkaen ja hänen tuotantonsa sisältää räpin lisäksi mm. kuunnelman, psykoterapiaa ja manifesteja. Kirja on johdatus ajatteluun musiikin ja räppisanoitusten avulla. Se esittää poleemisen näkemyksen tämän ajan "yleissivistyksestä". 3) Teoriafiktio-teos, joka on käsitteellinen seikkailu länsimaisen ajattelun historiassa. Teos yhdistelee fiktiota ja teoreettisten tekstien tyylejä. Sen teemana on Spinozan, Humen, Marxin, Nietzschen ja Deleuzen ajattelussa toistuva tuotannon ja tuotantoprosessin välinen kahtiajako.