Tutkijatohtori Tirkkonen Sanna and working group (Logos ensyklopedian toimituskunta)

49000 €

Filosofian ensyklopedia Logoksen artikkelien laatiminen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Hakemus koskee filosofian ensyklopedia Logoksen julkaisutoimintaa. Logos on suomenkielinen, avoimeen julkaisemiseen perustuva ja jatkuvasti päivittyvä verkkotietosanakirja filosofisesta käsitteistöstä ja tärkeimmistä filosofisista teemoista (ks. http://www.filosofia.fi/ensyklopedia). Kun suurin osa tutkimuksesta julkaistaan englanniksi, Logoksella on tärkeä rooli suomenkielisen filosofisen termistön kehittäjänä, levittäjänä ja turvaajana. Toimintansa aikana Logos onkin vakiinnuttanut paikkansa merkittävänä toimijana suomenkielisen filosofian kentällä yliopistoissa, lukioissa sekä laajemman yleisön keskuudessa. Ensyklopediassa on kuitenkin edelleen huomattavia aukkoja useiden filosofian osa-alueiden kohdalla. Tavoitteena on paitsi kattaa filosofian tradition tärkeimmät sisällöt myös täydentää ensyklopediaa artikkeleilla, jotka tarjoavat käsitteellisiä työkaluja ajankohtaisimpien yhteiskunnallisten ilmiöiden (esim. ilmastonmuutoksen, mielenterveyden, rasismin ja tekoälyn) käsittelemiselle. Hakemus sisältää myös suunnitelman Logoksen vertaisarviointi- ja viestintäkäytäntöjen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Tavoitteena on tehdä Logoksesta entistäkin parempi ja vahvistaa sen asemaa Suomen tärkeimpänä, laadukkaana ja luotettavana filosofisena verkkotietolähteenä.