Väitöskirjatutkija Söderman Niklas

87700 €

Feeding on Social Instability: Cognitive Roots and Historical Dialectics of Nationalist Narratives

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimusprojektini on saanut alkusysäksensä nationalistisen populismin noususta Euroopassa ja USA:ssa, mikä liittyy myös globaaliin trendiin kohti nationalistista ja autoritääristä politiikkaa. Projektini analysoi tämän kehityksen juuria, miksi se tapahtuu juuri nyt, sekä mitä on tehtävissä sen torjumiseksi. Vaikka ulkopuolisia syrjivä nationalismi on taas ajankohtainen aihe, se on ollut myös toistuva ongelma maailmanpolitiikassa, ja nykyisessä kansainvälisessä ilmapiirissä on entistä tärkeämpää löytää tehokkaat keinot analysoida nationalismin nousua ja otetta yhteiskunnistamme. Tutkimukseni avaa uutta perspektiiviä nationalismiin analysoimalla sen kognitiivisia juuria historiallisesti toistuvana ilmiönä, tarkastelemalla kuinka nämä juuret ruokkivat nationalististen narratiivien luomista ja yhteiskunnan alttiutta niiden leviämiselle, sekä millaisia polkuja on löydettävissä pyrkiessämme pois syrjivistä nationalistisista asenteista. Analyysini lähtee liikkeelle Japanin yhteiskunnallisten muutosten kokemuksista toistuvan moderniteetin muodossa sekä kuinka siitä syntyneet sosiaalisen identiteetin kysymykset ovat ruokkineet nationalistisia reaktioita halki 1900-luvun, mutta ammennan tutkimuksessani myös aineistoa historiallisista muutoksista ja tämänpäiväisistä kehityskuluista Saksassa, USA:ssa ja Iso-Britanniassa valaistakseni kuinka jännite modernistisen kehityksen ja nationalismin syrjivien ulottuvuuksien välillä voi avata tilaa kosmopolitanismin ja solidaarisuuden kasvulle.