FT Edygarova Svetlana and working group

8300 €

Family language policy and actual language use in Finno-Ugrian minority situations – symposium Wienissä elokuussa 2020

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tässä projektissa edistetään sosiolingvististä tutkimustyötä, jonka avulla analysoidaan ja kuvataan Venäjän ja Euroopan suomalais-ugrilaisten kielten käytön muutoksia, jotka ovat tapahtuneet viimeisten 10 vuoden aikana. Projektissa pohditaan, miten globalisaatio ja sosiaalipoliittiset kriisit, esim. maahanmuuttokriisi, ovat vaikuttaneet vähemmistökielten käsittelyyn. Venäjällä on tapahtunut suuria Venäjän vähemmistökieliä koskevia muutoksia. Muun muassa ei-venäläisten kielten opetusta koskevat säädökset ovat muuttuneet: vähemmistökielten pakollinen opettaminen lakkautettiin vuonna 2018. Näiden muutosten lisäksi Venäjällä rajoitetaan kontakteja ulkomaalaisten tutkijoiden kanssa vuoden 2019 uusien asetusten perusteella. Tällä hetkellä ei ole kansainvälisiä tutkimusryhmiä eikä tutkijoiden verkostoja, jotka seuraisivat tilannetta. Tämän symposiumin päätavoite on koota yhteen tutkijoita Euroopasta, Venäjältä ja muualta, jotta voitaisiin perustaa verkosto ja analysoida yhteisvoimin viimeaikaisia tapahtumia ja niiden seurauksia. Projektin yhteydessä järjestetään symposiumi 13. Kansainvälisessä suomalais-ugrilaisessa kongressissa (Wien, 16–21.8.2020).