Grants and residencies

Research and art

Evoluutiobiologian ja ekologian dosentti Lindstedt-Kareksela Carita and working group (Evoluutiopajat)

306300 €

Evoluutiopajat: tieteen- ja taiteenvälisiä oppimiskokemuksia lajien monimuotoisuudesta ja evoluutiosta

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tiedeyhteisössä monimuotoisuuden köyhtymisestä ja kuudennesta sukupuuttoaallosta on puhuttu jo 20 vuoden ajan. Ympäristöministeriön viime vuonna julkaiseman kyselytutkimuksen mukaan kuitenkin vain viidesosa suomalaisista kokee luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen suurena uhkana. Yksi syy tälle voi olla, että tutkimustieto ja ymmärrys sukupuuttoaallosta ja sen syistä ei löydä tutkijayhteisön ulkopuolelle. Haettavan projektin tavoitteena on levittää tietoa lajien vuorovaikutussuhteista ja miten ne muokkaavat eliöiden evoluutiota. Haluamme lisätä ymmärrystä siitä, että evoluutio ei ole jotain mitä on tapahtunut vain historiassa, vaan miten eliöt (mukaan lukien ihmiset) kehittyvät vuorovaikutuksessa toisiinsa juuri tälläkin hetkellä. Tavoitteenamme on havainnollistaa, miten evoluutioteorian ymmärtäminen ja tutkiminen on tärkeää ilmastonmuutoksen ja elinympäristöjen häviämisen vaikutusten ymmärtämiseksi. Tavoitteiden saavuttaminen tapahtuu tutkijoiden ja taiteilijoiden koululaisille pitämien evoluutioaiheisten työpajojen kautta, järjestämällä kursseja kasvattajille, joissa heille opetetaan pajojen käyttöä omassa opetuksessaan sekä tuottamalla ilmaista evoluutioaiheista opetusmateriaalia esikoulun, peruskoulun ja lukion opetukseen. Kehitämme lisäksi uusia työkaluja opettaa evolutiivisia ilmiöitä monitieteisesti, taidetta ja tiedettä yhdistellen. Pitkän aikavälin tavoitteemme on tehdä evoluutiopajoista pysyvä osa suomalaista luonnontieteiden opetusta.