Yhteisöteatteriohjaaja Siren Kati

10500 €

Ettei maa kuivuisi – yhteisöteoksen taustatutkimus, verkostojen rakentaminen sekä esityksen tuotantorakenteen kehittäminen

| Yksivuotinen

Ettei maa kuivuisi on yhteisöllinen teatteriteos ja prosessi, polarisoituneen maailman ravitsemis- ja tasapainottamisyritys, ahdistuksen mailleen manaus. Projektin hypoteesi ja peruspyrkimys on tiedon tuottaminen ja muutos yhteiskunnan vastavoimia yhteen saattamalla sekä yhteisöteatteriteoksen rakentaminen prosessissa syntyvää tietoa ja osaajia mukaan kutsuen. Teosidea on kypsynyt jo reilut kaksi vuotta ja se nojaa monien toteuttamieni yhteisötaidetöiden jatkumoon, jossa ammatillisena kiinnostuksen ja kehittymisen kohteenani on ollut ajankohtaisten yhteiskunnallisten teemojen tutkiminen saattamalla eri toimijoita kontaktiin ja vuoropuheluun yhteisten kysymysten äärellä. Ettei maa kuivuisi-projektin tuntuu osuvan juuri nyt johonkin alkuvoimaiseen maaperään. Uskon tässä hetkessä väkevästi, ettei mikään muu ole omaa taitelijuuttani velvoittavampaa kuin kutsu yhteiseen ajatteluun. Työskentelen missiolla: tarvitsemme yhteisen platformin yhteiskunnallisten kysymysten jakamiselle, vasta siten voi syntyä näkemys, jolla on kantovoimaa. Vaihdamme ahdistuksen aktivismiksi. Projektilla haluan myös tutkia oman taiteenalani, yhteisöteatterin, olemusta, käsitettä ja käytäntöjä 2020-luvulle tultaessa. Yhteisöllisyys ja osallisuus, olkoonkin upea eetos ja toimintatapa syvästi ymmärrettynä, on moneen kertaan vuosien ja pian vuosikymmenien saatossa valjastettu kesyttämiseen ja hyssyttelyyn, eräänlaiseksi vallan välineeksi julkisessa puheessa ja toiminnassa. Yhteyden rakentaminen on jälleen avantgardea, mutta yhteisöllisyyden kaiken tasoittava hyminä on kirkastettava. On palattava käsitteen juurille ja rakennettava todeksi erinapaisten ja erimielisten mahdollisuus ajatella yhdessä. Myös nämä pohdinnat haluan ottaa kriittiseen tarkasteluun tässä projektissani.