Väitöskirjatutkija Kallioharju Minna

76600 €

Esteettisyys, vastuullisuus ja visuaalisuus lastenmuodissa ja vanhemmuuden kulutuskulttuurissa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Yhä useampia vanhemmuuteen ja lapsen huolenpitoon liittyviä ihanteita täytetään kuluttamalla. Lapsiin kohdistuvalla kuluttamisella vanhempi voi myös ilmaista itseä ja rakentaa omaa identiteettiä. Tämä ilmenee visuaalisessa sosiaalisessa mediassa, jossa tapahtuu äitien välistä vuorovaikutusta lasten muotikuvien kautta. Samalla äidit tuottavat lastenmuotikuvissa tietynlaisia lapsuuden representaatioita ja rakentavat lapsille visuaalista elämänkertaa. Nykypäivän kuluttajalta odotetaan myös tiedostavuutta ostamisen ympäristövaikutuksista, mutta vastuullisuus kilpailee ajassamme esteettisyyden ja visuaalisuuden kanssa. Tutkimus tarkastelee kulutussosiologian näkökulmasta vanhemmuuden kulutuskulttuuria: vastuullisen muodin kulutusta, lastenmuodin sukupuolittuneisuutta sekä mainonnan vastuullisuusdiskursseja. Väitöskirja perustuu tarpeeseen tuottaa tietoa vanhemmuudesta ja lapsuudesta tämän päivän kulutuskulttuurissa ja sosiaalisen median ympäristöissä. Tutkimus tarkastelee vastuullista lastenmuotia lisäksi suunnittelijoiden näkökulmasta. Tutkimus lisää tietämystä vastuullisuudesta suunnitteluprosessissa ja vastuullisuudesta sisäisenä motivaatiotekijänä, jota voidaan hyödyntää vaatetusalaa laajemminkin luovilla aloilla. Väitöskirja koostuu kolmesta osatutkimuksesta, joissa käytettävät menetelmät ja aineistot ovat: 1.) Laadullinen sisällönanalyysi lastenmuotitiliä ylläpitävien äitien haastatteluille. 2.) Vanhemmille suunnatun kyselylomakkeen tilastollinen analyysi (vastausten määrä n.300) ja diskurssianalyysi Lapsimessujen etnografiselle havaintoaineistolle. 3.) Diskurssianalyysi vastuullisissa lastenvaateyrityksissä työskentelevien suunnittelijoiden haastatteluille. Tutkimus vastaa laaja-alaisesti ajankohtaisiin kulutussosiologisiin tiedontarpeisiin liittyen tämän päivän vanhemmuuteen ja lapsuuteen sekä muotialan vastuullisuuteen.