Tanssi- ja teatteritaiteilija Aittomäki Akseli

8400 €

Esityksellisen, filosofisen ja poliittisen näkökulman uudelleen hahmottaminen

| Yksivuotinen

Kaksi viikkoa sitten, kun kirjakaupat olivat viimeistä päivää auki Berliinissä, ostin kolme kirjaa: Mariana Mazzucaton The value of everything, joka käsittelee arvon käsitettä osana talousjärjestelmää sekä historiallisesti että juuri nyt, David Wallace-Wellsin The uninhabitable earth, joka käsittelee ilmastokatastrofin ja massasukupuuton eri puolia, sekä Jacques Rancièren Aisthesis, jossa Rancière tutkii taiteen ja yhteiskunnan suhdetta historiallisten tapaustutkimusten kautta. Aloitan lukemalla näitä kolmea ristiin. Kaikki nämä kirjat ovat myös täynnä viittauksia, jotka voivat johtaa muiden lähteiden luo. Muistikirjan kirjoittaminen on oleellinen osa prosessia – tähän kirjoitan omat havaintoni ja avoimet ajatusjuonteet. Reflektion yksi taso ovat kysymykset siitä mitä esityksellisiä kysymyksiä näistä voisi muodostaa. Etsin kysymyksiä, jotka koskevat yhteiskunnan ja esityksen suhdetta, ruumiin, ruumiillisen kokemuksen ja ideologian sudetta, yksilön tapaa olla järjestelmän osa, ihmisen tapaa olla ympäristönsä osa. Pyrkimys tässä vaiheessa on muodostaa lähtökohtia myöhemmin alkaville esityksellisille tutkimuksille. Uskon, että tämä voi johtaa oman esityksellisen ja filosofisen näkökulmani uudelleen muotoiluun – se kuitenkin tapahtuu hieman pidemmällä aikavälillä rinnan esitysprosessien kanssa.