FT Valtonen Pasi

69600 €

Epistemic view of slurs, Kaplanian inferences and substitutions

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tutkimus käsittelee etnisesti halventavia termejä. Se käsittelee aihetta kahden ongelman valossa. Toista voidaan kutsua kaplanilaisiksi päätelmiksi ja toinen on korvaavuuden ongelma. Osoitan tutkimuksessani, että yksikään tämän hetkinen kanta ei pysty vastaamaan molempiin ongelmiin. Ne pystyvät vastaamaan vain toiseen. Tästä syystä esitän kokonaan uuden näkemyksen, joka pystyy ratkaisemaan molemmat ongelmat. Keskeisessä roolissa on ajatus, että käsitteet ovat merkityssisällön kuljettimia. Eli käsitteitä ei identifioida niiden sisällön vaan niiden alkuperän mukaan. Tämä näkemyksen ansioista valinta halventavan termin ja neutraalin termien välillä heijastaa eroja ajattelussa ilman, ilman eroa sanojen merkityksessä.