Filosofian maisteri Saarinen Toni

118900 €

End of the World Narratives and Discourses in Modernity -väitöskirja

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Väitöskirja lähestyy modernin ajan maailmanloppu-uskomusten hajautunutta ja monipuolista kenttää poikkitieteellisesti myytti- ja kulttuurintutkimuksen sekä sosiologian teorioiden kautta. Neljän seuraavan vuoden aikana englanniksi kirjoitettava väitöskirja tutkii nykypäivän eskatologisten visioiden tarinallisuutta ja kieltä, jolla näitä vahvasti symbolisia kertomuksia välitetään eteenpäin. Artikkelimuotoinen väitöskirja käsittelee neljässä osassa eri maailmankatsomusten tulkintoja lopunaikojen läheisyydestä. Maailmanloppukertomusta välittävät omalla tavallaan eteenpäin muun muassa kristillisen apokalyptismin perinne, uushenkisyys, salaliittoteoreettisuus, tiede, politiikka, ympäristöaktivismi ja populaarikulttuuri. Ydintuho ja ilmastonmuutos ovat 2000-luvun hallitsevat uhkakuvat, mutta niidenkään merkityksiä toisintavat narratiivit eivät välttämättä pääse yksimielisyyteen siitä, millainen maailmanlopun "loppu" on – tai edes siitä, mikä on se "maailma", joka on loppumassa. Tutkimus paneutuu täten myöhäismodernin ihmismielen myyttiseen, posthumanistisesti orientoituvaan ajatteluun, joka heijastaa suurimpia toiveitamme ja pahimpia pelkojamme verkottuneessa ja ristiriitojen repimässä globaalissa yhteiskunnassa. Kamppailevat kertomukset sijoittuvat pitkään historialliseen jatkumoon, mutta moni niiden ominaispiirre on myös muuttanut muotoaan tai syntynyt vasta modernisaation ja antroposeeniksi nimetyn ajan myötä.