FM Doktorand Anckar Santtu

100200 €

En studie av finlandssvenska transpersoners berättade erfarenheter av könskorrigering

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Syftet med denna monografi är att visa hur individuell, komplex och samtidigt vardaglig en könskorrigering är. Jag vill visa att könskorrigering inte är bundet till en medicinsk eller juridisk process utan innefattar allt från att upptäcka, förstå och acceptera sin egen könsidentitet i tystnad till att uttrycka könsidentiteten, att kommunicera den till andra och att navigera den i ett samhälle där transfobi ständigt är närvarande. Jag studerar hur transpersoner berättar sin könskorrigeringsprocess, hur individens berättelse relaterar till omgivande berättelser om könskorrigering, vilka praktiker som får mening samt hur vårt binära samhälle samtidigt möjliggör och begränsar den transkönade kroppen. Materialet som undersöks är 12 intervjuer med finlandssvenska transpersoner, som ofta blir osynliga i samhälleliga diskussioner om könskorrigering som främst förs på finska. Det saknas forskning som specifikt undersöker finlandssvenska transkönade personer, de som tillhör en könsminoritet i den finlandssvenska minoriteten. Därför frågar jag också om finlandssvenskhet, att tillhöra en minoritet i en minoritet, får betydelse under könskorrigeringsprocessen. Den övergripande metodologiska ingången jag använder är narrativ analys, som beaktar övergången från upplevd händelse till berättelse. Denna studie lyfter fram könsmångfald, utmanar etablerade sanningar och normer som finns kring kön och könskorrigering, och förhåller sig kritiskt till medikaliseringen av transpersoners kroppar och levnadsvillkor. Jag gör forskningen som en del av transgemenskapen, som en del av HBTQAI+-communityn, i dialog med mina intervjupersoner.