Grants and residencies

Research and art

Elävän kulttuurin Koroinen ry

45000 €

Elonkirjo-taidepuisto – Avaimia monimuotoisuuteen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Apurahakauden aikana perustamme Elonkirjo-puiston. Elonkirjo on lajirikkautta kasvattava taidepuisto ja avoin oppimisympäristö. Taidepuisto on avoinna ympäri vuoden ja vierailtavissa vapaasti. Puisto perustetaan Turun kaupungin omistamalle maatilalle, jota hallinnoi Elävän kulttuurin Koroinen ry. Elonkirjo-puistossa yhdistyvät tieteellinen tutkimustieto, ympäristötaide, yhteisöllisyys ja permakulttuuri. Hankkeessa havainnollistetaan, mitä muutos kohti toimivaa ekosysteemiä ja monimuotoisuutta voisi tarkoittaa, ja annetaan avaimia uudenlaiseen kauneuden ja harmonian kokemiseen. Taidepuisto tuo näkyväksi lahoavan puun elintärkeän roolin monimuotoisen ekosysteemin rakentumisessa. Lahoavasta puusta riippuvaisia lajeja on hyvin paljon; ne turvaavat kokonaisten mikrobi-, sammal-, sieni ja hyönteispopulaatioiden olemassaolon. Kaupunkialueella puisto tarjoaa ainutlaatuiset olosuhteet lajirikkauden lisääntymiselle ja monimuotoisuuden kannalta tällaisia keitaita tulisi olla enemmän. Taidepuisto koostuu puuveistoksista, soivista teoksista ja rungoista, joihin voi asettua lepäämään niin mehiläiset, muut hyönteiset kuin ihmisetkin. Teokset toimivat ravintona ja kasvualustana pieneliöille. Sienet, kasvivalinnat ja kasvatuskokeilut mikrobiliuosten ja biohiilen avulla lisäävät alueen elonkirjoa. Kokeilemme pienen mittakaavan ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, konkreettisesti ja ennakkoluulottomasti. Popularisoimme tieteen tutkimustuloksia kansantajuiseen muotoon kokeellisesti ja havainnollistaen. Rakennamme alueelle infopisteitä ja järjestämme työpajoja, talkoita ja opastuksia yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Perustamisvuoden jälkeen on luotu lajirikkautta lisäävä alue Turun kansalliseen kaupunkipuistoon ja osallistujat ovat saaneet avaimia monimuotoisuuden elintärkeän merkityksen ymmärtämiseen. Elonkirjo-puistoa kehitetään tavoitteellisesti seuraavan kymmenen vuoden ajan. Puisto rikastuu, komistuu ja tuottaa uutta elämää, kunnes lopulta katoaa.