Tuottaja, käsikirjoittaja Heinonen Anna-Maija and working group (Heinonen & Moisio)

15000 €

Elokuvan Somesukupolvi muodon ja sisällön kehittäminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Ponnistusapuraha

Somesukupolvi on kahdessa tasossa liikkuva elokuva, jonka kerronnassa limittyvät perinteinen dokumenttiseuranta ja sosiaalisen median alustoilta tallennettu sisältö. Elokuvan ydinajatus on tutkia sosiaalisen median vaikutusta z-sukupolveen. Sivuteemoina elokuvassa käsitellään suosion metsästyksen ja sosiaalisen median mukanaan tuomia lieveilmiötä: nettikiusaaminen, jota elokuvan henkilöt kohtaavat sekä vaikutusvaltaa, jota nuorilla vaikuttajilla on heidän seuraajiinsa. Vaikutusvallan ja tunnettavuuden nurjana puolena nuoret joutuvat rajun arvostelun kohteeksi anonyymissä viestintäsovellus Jodelissa, heistä tehtaillaan meemejä ja levitetään valheellisia tietoja ympäri internettiä. Apurahan avulla testaamme eri kerronnallisia tapoja käyttää somemateriaalia seurantamateriaalin rinnalla, kuvaamme seurantaa pää- ja sivuhenkilöstä ja viimeistelemme tämän pohjalta käsikirjoituksen.