Professori Alenius Harri and working group

232200 €

Elinympäristön ja ihmisen mikrobiotan vaikutus immuunijärjestelmän tasapainoon ja häiriöihin, jotka johtavat allergiaan: Karjala-allergiatutkimus

Kolmivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Tutkimushankkeessa selvitetään elinympäristön, ihmisen mikrobiotan ja geenien vuorovaikutusta allergialta suojaavien ja allergiaa aiheuttavien tapahtuminen säätelyssä ainutlaatuisessa Karjala-tutkimuskohortissa. Karjalan tutkimuskohortti on maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen, koska Suomen-Karjalan ja Venäjän-Karjalan välillä on yksi maailman jyrkimmistä elintasoeroista. Nämä kaksi lähinaapuria ovat sosioekonomisesti hyvin erilaisia, mutta ilmastollisesti ja maantieteellisesti hyvin samanlaisia. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tutkia elinympäristön ja ihmisen mikrobiomin vaikutuksia immunologisiin mekanismeihin, jotka suojaavat allergioilta, tai johtavat allergiseen herkistymiseen ja allergiaan. Yksityiskohtaisena tavoitteena on: I. Selvittää geenien ja mikrobien vuorovaikutuksia analysoimalla geenin ilmentymistä, DNA:n metylaatiota ja ihmisen mikrobiota-dataa. Tunnistamme eri lailla (differentiaalisesti) ilmentyvät geenit ja metyloidut DNA-alueet veren lymfosyyteissä (FIN vs. RUS) ja tutkimme niiden yhteyttä ihmisen mikrobiotaan. II. Tutkia transkriptioprofiileja allergeeni- tai mikrobistimuloiduissa verisoluissa. Osahankkeessa keskitytään allergeenien ja mikrobien aiheuttamien geenien ilmentymisprofiilierojen selvittämiseen FIN- ja RUS-aineistossa. III. Analysoidaan kokeellisissa eläin- ja solumalleissa tärkeimpien mikrobien toiminnallisia rooleja, jotka liittyvät joko allergiseen herkistymiseen tai allergialta suojautumiseen