Taiteen maisteri, diplomi-insinööri Mäkiniemi Petteri

17830 €

Elektronisen Ginette-soittimen rakentaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Hankkeen tavoitteena on rakentaa uusi kehitysversio suunnittelemastani elektronisesta soittimesta Ginettestä. Ginette perustuu ranskalaiseen varhaiseen sähkösoittimeen Ondes Martenot’iin, joskin uuden versioni käyttöliittymää ja sointia olen kehittänyt esikuvaansa pidemmälle. Käyttöliittymä koostuu lankaan kiinnittyvästä sormuksesta, joka pingottuu taktiilisen otelaudan yli, sekä äänenvoimakkuuskoskettimesta ja pienestä koskettimistosta. Äänenkorkeutta hallitaan liikuttamalla sormusta sivusuunnassa oikealla kädellä, vasemman käden painaessa äänenvoimakkuuskosketinta. Sekä äänenkorkeus että äänenvoimakkuus ovat portaattomia, jolloin herkät nyanssit syntyvät soittajan käsissä. Vertailukohtana voidaan ajatella vaikkapa selloa: otelaudalla oleva käsi määrittää äänenkorkeuden, jouseen kohdistuva paine äänenvoimakkuuden. Äänenvoimakkuuskoskettimen ohella vasen käsi operoi polyfonista koskettimistoa, joka koostuu äänenvoimakkuusherkistä koskettimista. Soitetun soinnun sävelkorkeutta voidaan edelleen hallita sormuksen avulla. Koskettimistolle on valittavissa erilaisia toimintoja, mikä mahdollistaa esimerkiksi sointujen ja melodian samanaikaisen soittamisen. Tällaista soittimen käyttöliittymää ei ole tiettävästi aiemmin tehty. Ginetten soinnille on useita muokkausmahdollisuuksia, joista olennaisin on pehmeä särö, joka muuntaa äänenväriä äänenvoimakkuuden mukaan muistuttaen akustisia soittimia. Rinnastuksena toimii esimerkiksi trumpetti, jonka äänenväri ja luonne eroavat huomattavasti riippuen siitä, onko ääni soitettu hiljaa vai kovaa. Kyseinen ominaisuus tuo Ginetteen lisää ilmaisuvoimaa, jollaista sen esikuvassa Ondes Martenot’issa ei ole. Olen luomassa ainutlaatuista soitinta, jollaista maailmassa ei vielä ole. Uudet soittimet ovat läpi historian muovanneet musiikkia ja osaltaan vaikuttaneet uusien tyylilajien syntyyn. Minua kiehtoo elektronisen soittimen potentiaali olla herkkä ja ihmismäinen; ei automaatti, vaan soittajan jatke.