Dosentti, vanhempi yliopistonlehtori Kuuluvainen Timo and working group

43900 €

Ekologinen metsänhoito -kirja

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Ekologinen metsänhoito -kirja käsittelee metsänhoitoa ja ekologiaa, näiden kahden tieteenalan historiaa ja toisiinsa nivoutuvaa suhdetta. Näiden tieteenalojen lähtökohdat ovat hyvin erilaiset ja ne kehittyivät pitkään toisistaan erillään. On kuitenkin selvää, että metsätalouden ekologinen kestävyys voidaan saavuttaa vain kehittämällä metsänhoitoa, jossa yhdistyvät näillä molemmilla tieteenaloilla kertynyt tieto ja kokemus. Ajankohtaisuudestaan ja merkittävyydestään huolimatta, ei ekologisesta metsänhoidosta, sen perusteista ja oloihimme soveltuvista käytännöistä ole saatavilla kokonaisesitystä, joka valottaisi paitsi ekologisen metsänhoidon kehitystä ja historiaa, myös tarjoaisi työkaluja ekologisen metsänhoidon soveltamiseen käytännössä. Ekologinen mentsänhoito -kirjan tavoitteena on luoda tällainen synteesi ja esitällä konkreettisia tutkimukseen perustuvia metsänhoidon malleja, joita voidaan soveltaa ekologisesti kestävässä metsänhoidossa Suomen olosuhteissa.