Yhteiskuntatieteiden tohtori Herranen Olli

117000 €

Efektiivinen ilmastodenialismi Suomessa ja Ruotsissa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Vaikka ilmastonmuutos on yksi kuumimpia tämänhetkisiä tutkimusaiheita, on sen kieltämistä tutkittu suhteellisen vähän – erityisesti yhteiskuntatieteissä. Tutkimus on kuitenkin paikantanut ilmiön syntyperän yhteiskunnallis-taloudellisiin intresseihin, etenkin järjestäytyneeseen yhdysvaltalaiseen fossiilienergiateollisuuteen. Tämä teollisuudenala on systemaattisesti rahoittanut vuosikymmeniä ilmastotieteen epävarmuuksia paisutelleita konservatiivisia ajatushautomoita, medioita ja poliitikkoja. Ilmastodenialismin käytännölliseksi ilmenemismuodoksi on tämän seurauksena vakiintunut epäilys ilmiön olemassaolosta ja ihmisten roolista sen aiheuttajana. Aiheen tähänastinen yhteiskuntatieteellinen tutkimus on keskittynyt kartoittamaan denialismin alkuperää ja historiallisesti muodostuneita leviämiskanavia, sekä painottunut voimakkaasti Yhdysvaltoihin. Silti on pitkälti epäselvää, kuinka ’denialismikoneisto’ on levinnyt Yhdysvaltojen ulkopuolelle ja kuinka ilmastodenialismi leviää muualla. Suomessa keskustelu aiheesta on lapsenkengissä. Tutkin hankkeessani Suomessa ilmenevää ilmastodenialismin muotoa, jota kutsun 'efektiiviseksi ilmastodenialismiksi'. Käsitteellä viitataan spontaaneihin ja käytännöllisiin tapoihin vastustaa ilmastotoimia ja väheksyä niiden tarvetta. Se kumpuaa epäluulosta ihmisen roolia kohtaan ilmastonmuutoksen aiheuttamisessa, joka taas on seurausta vuosikymmeniä jatkuneesta systemaattisesta epäilyksen levittämisestä ilmastonmuutosta kohtaan. Vaikka ilmastonmuutoksen suora kieltäminen on yhä harvinaisempaa, efektiivisen ilmastodenialismin seurauksena monet ilmastotoimet lykkääntyvät tai jäävät tekemättä. Projektini toteutetaan yhteistyössä ruotsalaisen CEFORCED-ilmastodenialismi-tutkimusyksikön kanssa, jonka havaintoihin Suomen havaintoja verrataan. Projektini keskittyy efektiivisen ilmastodenialismin leviämiseen verkossa ja hyödyntää sosiaalisten verkostojen analyysimenetelmiä ja tekstianalyysimenetelmiä.