PhD, tutkija Vuorinen Katariina

50800 €

Earth Saver’s Guide to Human Nature – Käyttäytymisbiologisia keinoja ympäristökriisin ratkaisuun

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Miksi yrityksemme suojella ympäristöä usein epäonnistuvat, ja mitä pitäisi tehdä toisin? Populaaritietokirja Earth Saver’s Guide to Human Nature osoittaa, miten sekä epäonnistumisten selitykset että onnistumisen avaimet löytyvät yllättävästä suunnasta: ihmisen käyttäytymisbiologiasta. Ympäristövalistus, hiiliverot ja muut ekoiluyritykset eivät usein tuota toivottua tulosta siitä yksinkertaisesta syystä, etteivät ne huomioi lajimme käyttäytymistaipumuksia – valistuneenkin kuluttajan kestävien valintojen esteenä voi olla laiha lompakko, vihreiden poliitikkojen äänestämisen esteenä pelko työpaikkojen menetyksestä. Toisaalta, jos huomioimme biologiset lajipiirteemme ja suunnittelemme ympäristöratkaisut niiden pohjalta, voimme valjastaa käyttäytymisemme positiiviset puolet ja ohjata lajiamme kestävämpiin suuntiin. Hankkeen tavoitteena on viihdyttävä tietokirja siitä, miten tämä tavoite voidaan käytännössä saavuttaa – millainen yhteiskunnallinen ympäristö vaaditaan, jotta yksilöt tekisivät ekologisempia päätöksiä sekä kuluttajina, äänestäjinä että päättäjinä? Voisiko paikallinen pienryhmädemokratia olla nykyistä edustuksellista demokratiaa kestävämpää? Miten työpaikkaruokalat pitäisi järjestää, jotta ihmiset valitsisivat useammin vähähiilisen lounaan? Sopisiko lajimme biologiaan parhaiten jokin ihan muu talousjärjestelmä kuin neoliberalistinen kapitalismi? Auttavatko universaali perustulo tai niin sanotut käyttäytymistä ohjaavat ilmastotuuppaukset pysäyttämään keskilämpötilojen nousun? Teos vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin yhdistelemällä tutkimusaloja biologiasta yhteiskuntatieteisiin ja ekonomiasta politiikkaan, kuvaten värikkäitä tapausesimerkkejä niin Suomesta kuin maailmalta, avaten kipeästi kaivattua yhteiskunnallista keskustelua realistisista ja toimivista ympäristöratkaisuista. Hankkeen toteuttaa filosofian tohtori, palkittu tietokirjailija ja ympäristöaktiivi Katariina E. M. Vuorinen kansainvälisen tutkijatiimiin tuella.