Grants and residencies

Research and art

AMNUNNA FILMS OY

32700 €

Dokumenttielokuva professori Erkki Lähteestä: valmistelu, käsikirjoitus, ennakkokuvaukset ja demon valmistaminen

Pitkä dokumenttielokuva ERKKI LÄHTEEN METSÄ (työnimi) kertoo ”jatkuvan kasvatuksen isän” ERKKI LÄHTEEN elämästä, jota määrittää vuosikymmeniä kestänyt kamppailu metsien puolesta. Se on samalla kamppailua tieteen- ja sananvapauden, oikeusvaltion periaatteiden, metsänomistajien ja kokonaisvaltaisen luontokäsityksen puolesta. Vaikka metsämaatieteen ja metsänhoidon emeritusprofessori Erkki Lähde on tieteen nimeen vannova tutkija ja piinkova talousmies, niin hän on myös näkymättömiä henkisiä luonnonilmiöitä ja -olentoja aistiva ihminen. Lähteen mukaan luontoa tutkitaan yleensä mekaanisina erillisinä osina, kun pitäisi ymmärtää se elollisena, ainutkertaisena kokonaisuutena. Ihminen ei ole tuon kokonaisuuden herra vaan sen osa. Tämän ymmärtäminen on muutoksen edellytys. Erkki Lähde nousi 1970-luvulla vastustamaan avohakkuisiin perustuvaa yhden totuuden metsäpolitiikkaa. Kun Lähteen eri metsänhoitotapoja vertailevan tutkimuksen tulokset olivat ristiriidassa vallitsevan avohakkuulinjan kanssa, tutkimus kiellettiin, Lähteen maine loattiin ja hänet yritettiin vaientaa kyseenalaisin keinoin. Samoihin aikoihin virallisen linjan hyljeksimä toisinajattelija löysi henkisen metsäyhteyden. Huolimatta vuosikymmeniä kestäneestä karusta kohtelustaan Lähde jaksaa edelleen kamppailla metsien ja kehittämänsä jatkuvan kasvatuksen puolesta. Nyt 85-vuotiaasta tutkijasta tuntuu, että on tullut aika hyvästellä Lapin metsät, joissa kaikki sai alkunsa.