Dokumentaristi, kuvaaja Iduozee Uwa

36000 €

Dokumentaarisen videoinstallaation suunnittelu ja toteutus

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Haen rahoitusta dokumentaarisen videoinstallaation toteuttamiseen, jossa tutkin sukua, identiteettiä sekä yksilön ja yhteisön suhdetta ympäristöön. Projektin keskiössä on isäni päätös muuttaa Nigeriasta Suomeen 1970-luvulla, ja siitä seuranneiden etäisyyksien muokkaamat, muodostamat ja rajaamat sukulaissuhteet. Millaisia historioita, valtasuhteita ja tarinoita isäni päätökseen liittyi ja millä tavoin ne ovat jatkaneet työskentelyään oman sukupolveni mielikuvissa ja suhteissa? Mitä tarinoita me kerromme toisillemme, kun meiltä puuttuu yhteinen samaistumispinta, ja kun aika ja etäisyys liikuttavat toisia lähemmäs toisiaan, ja toisia etäämmälle? Projektissa tarkastellaan kriittisesti läntisen ekseptionalismin myyttiin nojaavien narratiivien vaikutuksia ihmisten odotuksiin ja mielikuviin sekä kokonaan vieraista että yhä etäisemmiksi muuttuvista paikoista. Omien ja sukulaisteni henkilökohtaisten reflektioiden kautta teos avaa niitä prosesseja, joilla nämä mielikuvat värittävät ihmisten suhdetta sekä toisiinsa, että itseensä. Arkiset, pysähtyneet hetket, videopotretit ja maisemat rytmittävät epälineaarista, esseististä kerrontaa, ja tarjoavat yhdessä arkistomateriaalin kanssa ikkunan niihin moniulotteisiin ja monisukupolvisiin kerrannaisvaikutuksiin, jotka seuraavat yhden ihmisen päätöstä muuttaa pois kotimaastaan.