Esitystaiteilija, teatteriohjaaja, mediataiteilija Oiva Maria

8400 €

Digitaalisen live-näyttämön sekä digitaalisten yhteistyömetodien syvempi kehittäminen. Digitaiteilijan auttava älypuhelin –konseptin kehitys ja ylläpito.

| Yksivuotinen

1. Syvennän ymmärrystäni ja osaamistani erityisesti livenä tapahtuvista virtuaalisista/etäesityksistä sekä teknologian käytöstä esityksissä. 2. Konseptoin ja ylläpidän Digitaiteilijan auttava älypuhelin –palvelua freelancereille. Tarjoan matalan kynnyksen taiteellista konsultaatiota kerran viikossa messengerin kautta kahden kuukauden ajan, touko-kesäkuussa. Aiheet: TEKNOLOGIAN ROOLI ESITYKSESSÄ - Miksi live-esitys tapahtuu virtuaalisesti? Miksi juuri kyseisellä alustalla? - Miksi teknologiaa käytetään esityksessä: mitä lisäarvoa se live-esitykseen tuo? Korona pakottaa taiteilijat ajattelemaan taiteellista työtä teknologiasta käsin. Jotta myös teknologian sisällöllinen potentiaali tulisi taiteelliseen hyötykäyttöön, yllämainituista peruskysymyksistä on kuitenkin lähdettävä puhuttaessa virtuaalisesta esityksestä ja teknologiasta esityksen osana. KOHTAAMISEN TAVAT: KUINKA YHTEISÖLLISYYDEN KOKEMUS VOI SYVENTYÄ VIRTUAALISESTI, VIRTUAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ. -Tällä hetkellä esim. pelillisyys on keskeinen praktiikka. Haluan lähestyä esityksen taustadramaturgiaa enemmän myös (sekulaarin) rituaaliajattelun kautta. IMMERSIO DIGITAALISEN LIVE-ESITYKSEN KONTEKSTISSA. - arkitodellisuus esityksen viitekehyksenä: uudet näyttämöt digitaalisen linssin läpi. - Kehitän ajatusta koskettamisesta ja kosketetuksi tulemisesta virtuaalisen/etäesityksen kontekstissa. INTERAKTIIVISTEN STRIIMIEN KEHITTÄMINEN ESITYSALUSTANA. - Esim. minkälaisia katsojaa osallistavia tekniikoita ja metodeja striimin käytössä voi olla? NÄYTTELIJÄNTYÖ DIGITAALISELLA NÄYTTÄMÖLLÄ. -Kansallisteatterin Otteita –esityksessä (syksy 2019) käyttämäni näyttelijäntyöllisen työtavan eteenpäin kehittäminen ja tutkiminen. DIGITAALISTEN YHTEISTYÖMETODIEN KEHITTÄMINEN. - Yhdessä kirjoittamisen ja muun sisällöntuottamisen praktiikoiden ja metodien etsiminen ja kehittäminen. Tavoitteena tehdä niistä vähemmän kuormittavia ja enemmän uutta synnyttäviä.