Professori Luhtakallio Eeva and working group (Sosiologisen demokratiatutkimuksen keskus)

314500 €

Demokratiatekijät: Sosiologisen demokratiatutkimuksen keskus

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Sosiologisen demokratiatutkimuksen keskus (Centre for Sociology of Democracy, CSD) on tutkijayhteisö, joka edistää tieteellistä tutkimusta ja sosiologista ymmärrystä demokratian ulottuvuuksista. Demokratiatekijät-hankkeen tavoitteena on CSD:n tieteellisen panoksen, kansainvälisten verkostojen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän rikastaminen ja syventäminen. Yhteistyöhön, kansainvälisyyteen ja tiedontuotantoon kohdentuvien työkalujen avulla hanke sekä tuottaa korkealuokkaisia tieteellisiä tuloksia ja kehittää tieteenalaa että lanseeraa kokonaan uusia tutkimustiedon hyödyntämisen muotoja.