Professori Lagerspetz Eerik and working group

303100 €

Demokratian monet kriisit (DEMKRI)

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

”Demokratian kriisistä” on puhuttu yhtä kauan kuin demokratiasta ylimalkaan. Tutkimuksessa pyritään analysoimaan, mitä demokratian eri kriiseillä tarkoitetaan, ja miten nykyinen puhe kriiseistä suhtautuu aiempiin erityisesti 1900-luvun alkuvuosikymmenien kriisipuheisiin. Samalla pohditaan, missä määrin kriisit ja samalla välttämättömyys vastata kriiseihin ovat itse asiassa demokratian pysyviä, sisäänrakennettuja ominaisuuksia. Lähemmin tarkastellaan parlamentaarisen politiikan tekemisen tavan aiempia ja nykyisiä kriisejä, keskustelua uuden teknologian käyttöönoton vaikutuksista, ja enemmistösäännön ongelmia sekä erilaisia kriisinhallinta- ja poikkeustoimia koskevaa keskustelua. Hankkeessa arvioidaan nykyisten demokratian kriisien vakavuutta suhteessa aiempiin, ja pohditaan demokratian tulevaisuutta. Tutkimus yhdistää valtio-opillisia, filosofisia ja historiallisia tarkastelutapoja.